söndag 10 april 2016

Elevinflytande - ett viktigt mål med undervisningen.

Det finns många saker som är viktiga i en människas liv. Skolan är en väldigt viktig del av livet, t.o.m. så viktig att den påverkar en människas framtid, på många olika sätt. Den sociala delen är väldigt viktig. Att man får vara i skolan och känna att man duger som människa. Att man inte behöver kommer till skolan och vara orolig för att bli kränkt.

Det är också väldigt viktigt att få känna att man duger i alla de lärandeprocesser som pågår i en skola, i olika ämnen.

Hur når man dit? Hur skapar man en skola där alla får mår bra och får möjlighet att utvecklas ämnesmässigt? Det är ingen lätt fråga och jag tyvärr sitter jag inte här med alla svar. Jag hoppas dock att vi tillsammans på skolorna - i alla städer i Sverige och i världen kan hjälpas åt med detta. Att vi kan hjälpa varandra att hela tiden bli bättre så att det här målet kan nås.

En sak som jag försöker jobba med mer, som jag tycker skapar en tryggare skola, med förhoppningsvis mer kvalitet hela tiden, är elevinflytande. Elevinflytande som är inte är ett eget spår utan som genomsyrar all undervisning, alla samtal, alla möten.

Mina  mål är att eleverna ska få vara med och bestämma vad vi ska jobba med utifrån det som står i LGR 11. Jag vill också att vi tillsammans ska bestämma redovisningsformer - utifrån det som eleverna ska kunna, LGR 11 och att vi tillsammans varje lektion ska ha en dialog där vi tillsammans stämmer av hur vi trivs, hur det går med ämneskunskaperna och hur vi ska tänka framöver.

Viktigt tycker jag också är att eleverna får träna på att se hur de ligger till betygsmässigt och hur mycket de behöver läsa/plugga för att behålla sina betyg, eller höja sina betyg. För att detta ska vara möjligt har jag det viktiga uppdraget att tydligt visa och ge bra exempel på vad som krävs för olika betyg. Det är också en process där elevernas röster behövs. Eleverna behöver få vara med och berätta om de förstår det jag ska förmedla.

Vi ska inte heller glömma bort att eleverna själva har många bra förslag till hur undervisningen skulle kunna göras mer intressant och levande. Dessutom har jag alltid upplevt att elever som får vara med och tycka till gärna själva är med och jobbar hårt för att de tillsammans ska nå bra resultat.

Elevinflytande är väldigt viktigt. Det är en demokratisk process där alla får vara med och synas och tycka till. Vi jobbar utifrån LGR 11 och vi jobbar tillsammans. Då upplever jag att resultaten blir som allra bäst och då kan skolan vara rolig, viktig, trygg och ett ställe där man utvecklas socialt och i varje ämne.
/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar