torsdag 14 april 2022

 Precis avslutat en eftermiddags poddlyssning. Har lyssnat på Malin och Cissi, deras podd om att vara svensklärare. Har också lyssnat på Patricia Diaz podd, På tal om lärande. Först programmet där hon pratade med Malin Larsson, svensklärare och sedan programmet med Anne-Marie Körling, lärare och författare.

Tankarna snurrar! Positivt! Lyssnandet gav energi!

Jag har jobbat många år som lärare, men tycker att jag har så mycket mer att lära mig. Skönt att höra att jag inte är ensam om att tycka det. 

Det jag framför allt tar med mig idag är hur viktigt det är att lyssna. att verkligen lyssna och inte rusa vidare. 

/Karin


söndag 18 september 2016

Ett sätt att ta sig igenom en fakta text.

Strategier för att ta sig igenom en faktatext och lära sig mycket.

1. Titta på rubriker, underrubriker, bilder och bildtexter. Vad tror du att det kommer handla om?

2. Vad kan du redan om ämnet?

3. Läs igenom texten. Om du hittar nya ord kan du:
 - se om du förstår ordet av sammanhanget
- se om ordet påminner om något ord på ett annat språk du kan
- slå upp ordets betydelse

4. Sammanfatta det du har läst, muntligt eller skriftligt.

fredag 2 september 2016

Högläsning en kort stund.

Att läsa högt är viktigt. Man behöver inte alltid läsa länge. Ibland väljer jag att ta med flera böcker att läsa ur för klassen. Många elever blir intresserade av att läsa de böckerna jag läser ur.

Karin

söndag 1 maj 2016

Ställa frågor på franska - du-form, sedan ni-form.

Tu t'appelles comment?
Tu habites où?
Tu as quel âge?
Tu viens d'où?

Hur gör ni om dessa om ni pratar i ni-form?

Jag kan rekommendera er att använda miniwhiteboards till denna övning.


torsdag 21 april 2016

Samtal om film som leder fram till en resonerande text. Del 1.

Att läsa litteraturhistoria är väldigt roligt. Att läsa utdrag ur böcker, diskutera hur litteraturen hänger ihop med samhällsutvecklingen o.s.v. är väldigt givande. Detta brukar kunna kombineras med fantastiska skrivuppgifter och en av dem är att resonera. En film jag kan rekommendera att man ser är Oliver Twist. I den hittar man massor av saker att diskutera och fundera över.

För att träna på att resonera tycker jag att följande film är bra att använda:

https://www.youtube.com/watch?v=KxbabP0EBGk

(bloggar.ur.se/orkaplugga)

Viktigt är ju att eleverna får reda på vad de förväntas göra i uppgiften. Tydlighet är viktigt, men viktigt är också att inte bara fastna i betygssättningen, utan låta innehållet i det man ska resonera kring vara fokus för samtalet. Därför berättar jag att vi ska se en film som heter Oliver Twist.och att vi efteråt ska skriva resonerande texter om filmen. Vi pratar om vad resonera betyder och vad ett resonemang är. Vi pratar också om i vilka sammanhang det kan vara bra att kunna resonera. Jag berättar också att vi efter filmen kommer samtala om filmen, för att dela tankar och för att förbereda oss inför den resonerande texten.

Vi ser filmen och sedan är det dags att ha samtal om den. Jag har då förberett frågor för att vi ska kunna prata om våra tankar och funderingar om den. Frågorna syftar också till att så småningom kunna hjälpa oss att skriva en resonerande text. Viktigt är ju också att jag kanske inte kommer behövs ställa alla frågor utan elevernas tankar och funderingar får avgöra hur diskussionen ska föras framåt. Nya frågor kan ju dyka upp under tiden.

Förberedda frågor:

Vad fastnade du för i filmen?
Beskriv huvudpersonen!
Vad hade ni för förväntningar på filmen?
Motsvarade filmen era förväntningar?
(Berätta mer!)
Påminner filmen om någon annan film ni har sett, eller någon bok ni har läst?
(Vilken? Berätta varför!Berätta hur!)
Vad får du för bild av samhället?
(Ge exempel från filmen.)
Om du fick ändra något i filmen, vad skulle det vara?
(Berätta!)
Vilka frågor skulle du vilja diskutera om filmen?
Hur kommer det sig, tror du, att den här boken läses än i dag?
Jämför samhället i dag med samhället då.
(Likheter? Skillnader?)
Hur kan du vara med och påverka vårt samhälle?
Varför är det viktigt att vara med och påverka?
Hur kan du påverka vad som händer i skolan?
Vilka möjligheter hade Oliver Twist att påverka sin situation?
Hur kan skönlitteratur spela en viktig roll för sig, skolan, samhället...?


Vi kommer också följa upp diskussionen, kanske med nya frågor, kanske med en faktatext om den tiden, kanske med ett besök av någon som kan berätta mer om något ämne eleverna har fastnat för ...

Tillsammans en bra grund inför samtalet om filmen om att resonera. Frågorna till den kommer i nästa del./Karin


onsdag 20 april 2016

Inte en föreläsning som alla andra!

I går hade jag förmånen att lyssna till Anne-Marie Körling när hon pratade om textsamtal. Vi fick dessutom prova att delta i ett och möjligheten att efteråt diskutera hur hon som lärare hade hjälpt oss framåt i samtalet och sett till att vi blev de viktigaste personerna, med de viktigaste tankarna.

När jag gick hem kände jag att jag hade lärt mig massor, men jag hade inte lärt mig exakt hur saker skulle vara. Ofta går jag från föreläsningar och funderar på hur jag ska sätta in det jag lär mig i in undervisning och tänker att hjälp, nu behöver jag göra om allt. Så kände jag inte i går. Det jag fick med mig var tips på frågor, att saker tar mycket tid och att jag måste ha modet att prova nya saker.

Jag fick med mig ännu fler saker, men de sakerna kan jag ännu inte sätta ord på. Det kommer komma om ett tag. Ska bli spännande!


/Karin

söndag 17 april 2016

Svenska och bild.

Ämnesövergripande arbete är givande för både lärare och elever. Visst tar det tid ibland att komma igång för oss lärare, men när man väl har börjat tycker jag att det bidrar till fantastiska diskussioner så att undervisningen blir mycket bättre än och bidrar till ett ökat lärande och nya funderingar för eleverna.

Just nu jobbar jag tillsammans med bildläraren på skolan. Vi utgår från de böcker som eleverna läser på lektionerna, just nu böcker som de har valt själva. Vi jobbar med att diskutera olika saker i och omkring böckerna och de skriver också läslogg.

I bilden jobbar de med att skapa figurer i olika material. Den karaktären som ska återskapas är huvudpersonen i boken. Dessutom ska de välja en miljö ur boken och även återskapa den. Det är inte alltid lätt att välja vilken miljö man ska ta. För vilken miljö är det egentligen som speglar huvudpersonen bäst och varför är det så?

Det är där vi är just nu. En avslutande redovisning är det dags att fundera över tillsammans med eleverna. Ska bli spännande att höra deras tankar om detta.


/Karin