söndag 17 april 2016

Svenska och bild.

Ämnesövergripande arbete är givande för både lärare och elever. Visst tar det tid ibland att komma igång för oss lärare, men när man väl har börjat tycker jag att det bidrar till fantastiska diskussioner så att undervisningen blir mycket bättre än och bidrar till ett ökat lärande och nya funderingar för eleverna.

Just nu jobbar jag tillsammans med bildläraren på skolan. Vi utgår från de böcker som eleverna läser på lektionerna, just nu böcker som de har valt själva. Vi jobbar med att diskutera olika saker i och omkring böckerna och de skriver också läslogg.

I bilden jobbar de med att skapa figurer i olika material. Den karaktären som ska återskapas är huvudpersonen i boken. Dessutom ska de välja en miljö ur boken och även återskapa den. Det är inte alltid lätt att välja vilken miljö man ska ta. För vilken miljö är det egentligen som speglar huvudpersonen bäst och varför är det så?

Det är där vi är just nu. En avslutande redovisning är det dags att fundera över tillsammans med eleverna. Ska bli spännande att höra deras tankar om detta.


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar