torsdag 7 april 2016

Så här kan man inleda ett nytt arbetsområde.När du startar upp ett arbetsområde kan några saker vara bra att göra:

1.       Vad är målet? Vad ska eleverna lära sig? Visa eleverna väldigt tydligt vad de ska kunna.
2.       Låt eleverna skriva ner vad de kan redan och lämna in till dig.
3.       Låt eleverna sitta i grupper och dela med sig till varandra av vad de redan kan.
4.       Gör en gemensam tankekarta över vad de redan kan, utifrån de mål som ska uppnås.
5.       Gå igenom de begrepp som eleverna ska kunna förklara under arbetsområdet. Prata om dessa i ett sammanhang. Många elever behöver hjälp med bakgrundskunskap för att förstå det de läser.


Använd gärna digitala verktyg. 

Hur gör du när du startar upp ett nytt arbetsområde? Detta är ett sätt.


/KarinInga kommentarer:

Skicka en kommentar