söndag 25 oktober 2015

Bilderböcker - kan det användas på högstadiet?


I går var jag med i ett intressant samtal på twitter, eller kanske ska jag kalla det för diskussion. Den startade när jag frågade om de kände till bilderböcker som kan användas på högstadiet. Vi var inte överens om att det är bra och givande att läsa bilderböcker på högstadiet, men trots mycket bra motargument står jag fast vid min åsikt och tycker att jag genom samtalet i går har fler saker att ta upp när jag ska prata om varför det kan vara bra och tycker att det bl.a. passar till följande saker i i kursplanen i svenska:

Ämnets syfte
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.


Berättande texter och sakprosatexter

(LGR 11, kursplanen i svenska)

Bilderböcker tänker inte jag endast är till för yngre barn. Ett exempel är boken "Om detta talar man endast med kaniner" av Anna Höglund, en bok där det finns oändligt många saker att diskutera. Framför allt ser jag möjligheten att diskutera de saker jag har valt att ta med från läroplanen i svenskan ovanför. Då kan bl.a. den bilderboken vara en ingång till att prata om innehåll, olika teman, karaktärer etc. i den boken och i andra böcker som vi har läst tidigare, som vi skulle kunna läsa och som vi kommer att läsa. 

Jag tänker också att en bilderbok kan användas för att tillsammans bygga upp ett mer avancerat språk. Genom att använda bilder kan vi först beskriva det vi ser på bilderna och tänker om handlingen med hjälp av vardagsspråk och sedan jobba för att utveckla språket. Då kan en bilderbok vara bra att använda i början av ett arbetsområde för att vi ska jobba oss in i ett nytt ämne ./Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar