söndag 1 november 2015

Mobiltelefonen - bra att använda i klassrummet.

Mobiltelefonens vara eller icke vara i skolan diskuteras igen. För att ni inte ska behöva fundera på vad jag tycker i frågan kan jag direkt säga att jag tycker att mobiltelefonen hör hemma i skolan. På språklektionerna är den fantastiskt bra. Snabbt hittas olika översättningsprogram för att vi ska kunna prata och förstå målspråket på lektionerna.

Men ska inte eleverna lära sig fler ord för att kunna prata exemplevis franska så de slipper ha sin mobiltelefon? Jo, självklart! Men genom att kunna få tillåtelse att använda översättningsprogram kan diskussionerna bli längre och mer innehållsrika. Detta plus strategier för hur man ska göra i en sådan situation gör att språket utvecklas.

Något annat jag har upptäckt är hur lätt det är för eleverna att spela in sina dialoger med mobiltelefonen. Då hinner jag lyssna på allas dialoger i lugn och ro efter lektionerna och de kan få mer konstruktiv feedback.

Visst har jag varit med om att elever tar upp telefonen för att sms:a, men jag brukar ha en kort diskussion om vad den ska användas till i klassrummet och då tycker jag att det brukar upphöra. Men även sms:andet kan vara en fördel i klassrummet. Det är bra att eleverna tar kort på det som står på tavlan efter en genomgång och har då andra elever glömt sina telefoner kan de ju lätt få bilden skickad till sig.

En del hävdar att bara för att vuxna har svårt att hantera sina mobiltelefoner så är barn och ungdomar också dåliga på det. Kanske är det så, men måste det vara så? Tyvärr är detta en forskning jag inte kan så mycket om, men jag tänker att barn och ungdomar inte automatiskt är dåliga på något bara för att många vuxna är det.


Snabba tankar så här en söndagkväll!

Vad tänker du? 

Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar