lördag 24 oktober 2015

Första lektionen om "En ö i havet" av Annika Thor.

Vi kommer läsa "En ö i havet" av Annika Thor. Eller egentligen kommer vi läsa en del av boken. Det viktigaste den här gången är att vi ska jobba med att ta reda på fakta om den tiden då boken som boken utspelar sig i och författaren. Vi kommer också prata en hel del om bokens handling innan vi läser.

Den första uppgiften kommer vara följande:

1. Ta reda på fakta om tiden som boken utspelar sig i. Här tar vi hjälp av SO-läraren som jag alltid jobbar tillsammans med.
2. Vad pratas det om i nyheterna i dagens samhälle?

Nummer 1 och 2 ska göras i helklass.

3. Eleverna kommer få sitta i små grupper, ca 3-4 personer. De ska då ta fram likheter och skillnader mellan den tiden som boken utspelar sig i och nutid.
4. Detta ska sedan göras i helklass.

Därefter ska vi eleverna skriva en resonerande text om detta och då använder i oss av cirkelmodellen, men också den här filmen:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/

Orka plugga, "Att utveckla ett resonemang i svenska".

5. Eleverna får därefter sitta i sina grupper och fundera på vilka ord och fraser man använder för att skriva ett resonemang och vilka ord och fraser de kan använda för att utveckla sina resonemang och ha möjlighet att nå högre betyg.
/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar