lördag 21 mars 2015

Förbättra undervisningen med hjälp av kollegor och bra frågor.

Kollegor emellan
Att ställa frågor är en stor del av läraryrket. Att fundera över vad som kan förändras och förbättras är är också en stor del av yrket. Att fråga sig varför en lektion gick bra eller mindre bra är viktigt. Det borde därför också vara en stor del att dela med sig av sitt jobb till sina kollegor. Hjälpa andra att komma vidare, men också att själv berätta vad som inte har gått bra för att få prata med andra om hur man kan tänka till nästa lektionstillfälle.

Spännande lektioner med rätt frågor
Att ställa frågor som gör att eleverna får fundera vidare över sin inlärning, olika ämnen, problem, lösningar etc. är mycket viktigt. Att inleda en lektion med en fråga som man tillsammans ska ta reda på svaret på kan vara en intressant sak. Kan leda till många intressanta diskussioner om jag som lärare tränar mig på att ställa öppna följdfrågor.

Kollegor lär tillsammans
Men hur jobbar vi för att hitta fram till de diskussionerna kollegor emellan som fördjupar vår undervisning så att vi kan hitta de rätta frågorna? Hur ska möten läggas upp för att vi ska kunna skapa tid för att hinna prata mycket mer om didaktik? Hur ska vi tillsammans hitta tid för att prata om undervisningens viktiga frågor?

Detta funderar jag mycket på. Och jag skulle gärna få hjälp.


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar