onsdag 25 mars 2015

En fördjupning av novelläsning och novellskrivande - kan det bli bra så här?

Så här kanske

Vi kommer under en tid framöver att jobba med olika slags texter. Det kommer innebära att vi kommer gå igenom olika genrer - faktatexter, argumenterande texter och berättande texter genom att se vilka typiska drag som utmärker dessa. Vi kommer också prata om olika texttyper som ingår i dessa genrer. I det här arbetet ingår det också att, i grupp, hålla i en muntlig presentation inför klassen. Den muntliga presentationen kommer innebära att gruppen presenterar en novellanalys.

Arbetet kommer att avslutas med att alla ska varsin novell.

Arbetsområdet kommer att vara upplagt ungefär så här:

- Genomgångar och diskussioner kring olika genrer och texttyper.
- Novellens struktur
- Läsning av noveller och analyser av dessa. Ska jobbas med i grupp och presenteras för resten av klassen. Varje grupp ska presentera analysen av en novell, men vi kommer läsa novellerna tillsammans i klassen för att alla ska få ta del av och inspireras av alla texter.
- Genomgång av betygskriterier.
- Alla skriver ner varsin planering för en novell. Här kan det vara bra att diskutera och fundera tillsammans med andra. Läraren tittar sedan igenom och ger kommentarer.
- Eleverna får tillbaka planeringen.
- Alla skriver en egen novell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar