lördag 21 mars 2015

Digitala verktyg för att repetera, avsluta och sammanfatta. Och fundera över din frågor.

Digitala verktyg - inleda, sammanfatta, repetera
Jag håller på och läser "Digitala arbetssätt i klassrummet" av Sara Bruun. Jag har inte kommit så långt i mitt användande av digitala verktyg jämfört med många andra som skriver på twitter. Och framför allt har jag fastnat efter att ha börjat lägga ut mina planeringar på en blogg, provat använda Kahoot och gjort några flippar. Men nu har jag, tack vare den här boken, en möjlighet att fortsätta utvecklas, men i långsam takt.  Och framför allt i min egen takt.

Det jag har lärt mig hittills är att digitala verktyg är väldigt bra att använda när man ska avsluta en lektion - för att knyta ihop säcken och kunna se vad elever har fått med sig. Man kan också starta nästa lektion med något liknande eller varför inte se vilken förförståelse eleverna har. För att göra detta rekommenderar jag exemplevis Kahoot och Socrative.

Ställa frågor
Det man dock behöver ha med sig är hur man ställer frågor till eleverna, något som är viktigt oavsett om man jobbar med digitala verktyg eller inte. Man behöver fundera på vad syftet med frågorna är, vad det är man vill veta.

Och jag tar chansen att fråga @frksarapersson och @edgren77 på twitter om frågor, hur de jobbar med det i sin undervisning.

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar