fredag 20 mars 2015

Ett kort tips på hur man kan använda cirkelmodellen. Texter finns i "Låt språket bära"

Argumenterande text
Jag har planerar alltid mina arbetsområden utifrån cirkelmodellen. Det jag har ändrat den senaste tiden är att dels planerar alla arbetsområden utifrån cirkelmodellen, men också försöker använda mig av den även under bara en vecka eller under så lite tid som en lektion. Här kommer tips utifrån cirkelmodellen som handlar om argumenterande texter och som inte brukar ta så många lektioner. Det här kan användas som ett helt arbetsområde eller som uppstart till något längre och större.

1.
Prata om vad man gör när man argumenterar.
Vad är ett argument?
När kan det vara bra att argumentera?
Vad är en argumenterande text?
Känner du till någon/några argumenterande texter?

2.
Läs en kort text. Jag rekommenderar att du använder boken"Låt språket bära". Strukturen de visar är tydlig. Eleven är skriven av en elev i år 2, men jag har använt den mycket i år 9. Det är intressant och roligt att tillsammans bygga ut en text från en enkel, men tydlig struktur. Det blir dessutom många lärorika pratstunder och diskussioner kring språket som skulle kunna användas i texten, ofta på en nivå där vi tillsammans tittar väldigt noggrant på enskilda ord och uttryck.

3.
Skriv en text tillsammans eller låt eleverna skriva en text i mindre grupper. Låt dem utgå från den strukturen ni tittade på i fas 2. Be dem att lämna in det de har skrivit, läs igenom deras texter och ge sedan tillbaka med kommentarer. Ta gärna upp saker som alla behöver tänka på gemensamt i klassen och ge eleverna några meningar att fundera på. Hur kan dessa förbättras och skrivas om?

Låt sedan eleverna skriva om sina texter igen utifrån de kommentarer de har fått, genomgången och gå sedan runt och hjälp dem när de skriver. Eleverna får därefter lämna in sin text igen och få tillbaka den med kommentarer. Sedan är det dags för fas 4.

4.
Eleverna får skriva en kort text själva.

Fortsättning
Ibland kan man fortsätta den här korta inledningen till argumenterande texter direkt med att förklara hur man skriver exemplevis insändare och debattartiklar. Ibland kan det vara skönt att vila från den typen av text och återkomma till den senare. När jag väl gör det tycker jag att att det är bra att ta med med motargument och vilka ord och uttryck man kan använda för att förstärka sina argument så att det blir en ännu mer avancerad text. Även här rekommenderar jag "Låt språket bära".

Källa till texterna finns i: "Låt språket bära" av Britt Johansson och Anniqa Sandell


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar