söndag 1 mars 2015

Cirkelmodellen + digitala verktyg - nytt arbetssätt

Cirkelmodellen kan användas i alla ämnen. Det är tryggt för eleverna att veta hur man kommer jobba och även för mig som lärare. Cirkelmodellen är grunden i all min undervisning nu, men efter att ha börjat provat att flippa klassrummet och efter att ha börjat läsa Sara Bruuns bok om digitala verktyg i skolan kommer mina arbetsområden alltid att innehålla cirkelmodellen + digitala verktyg.

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar