tisdag 17 februari 2015

Cirkelmodellen - struktur och förkunskaper... andra slags frågor

Att använda cirkelmodellen ger väldigt goda resultat. Både jag och eleverna gör ett bättre jobb. Viktigt för mig att skriva att det gäller även mig. Den här modellen ger mig en trygghet i min undervisning - den har ju gett goda resultat i så många andra skolor och den ger mig en tydlig struktur.

Cirkelmodellen gör att jag tycker att det är lättare att på ett tydligt sätt visa vad som krävs av eleverna, men den ger också mig stora möjligheter att lyssna in eleverna. Vad har de för förkunskaper? Vad tycker de är lätt och svårt?

Det som tydligt visar sig mer och mer är att den verkligen går att tillämpa på många/kanske alla ämnen. Jag och min kollega har börjat jobba med denna även i vår franskundervisning. Det ger mer struktur och tydligare mål och innehåll för eleverna.

En sak som gör att jag märker att det blir tydligare för eleverna är att de ställer andra slags frågor. Det blir mer innehållsfrågor och frågor på hur de kan utveckla sitt jobb än vad det är de ska göra./Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar