torsdag 12 februari 2015

Nästa arbetsområde - krönikor.

Nästa arbetsområde vi kommer jobba med är krönikor. Vi kommer läsa krönikor, diskutera krönikors upplägg och så småningom skriva krönikor. Skrivandet kommer innehålla gemensamt och individuellt skrivande. Nedan följer de fyra stegen i cirkelmodellen:

1. Vi kommer starta upp vårt arbete med krönikor med att eleverna får fundera på vad de vet och kan om den här typen av texter.

2. Vi kommer sedan läsa flera krönikor och prata om språket som författarna använder sig av. Detta för att eleverna ska få så många tips som möjligt på hur man kan skriva en egen krönika. Vi kommer också att prata om texternas struktur och språkliga drag för att ännu tydligare visa hur viktigt språket är och hur det kan förändra läsningen och det man vill förmedla. Min inspiration har jag i detta fall hämtat från:

http://www.ur.se/upload/Pedagogwebben/webbkurser/genrepedagogik/Genrepedagogik+exemplet+Knutbyskolan.pdf

3. Eleverna kommer här få skriva en krönika i mindre grupper som de sedan ska sätta upp i klassrummet - också som inspiration till varandra.

4. Sista steget - att skriva en egen krönika.


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar