torsdag 19 februari 2015

Saker jag tar med mig...

Att ha höga förväntningar på eleverna är viktigt. Att ha höga förväntningar på sig själv som lärare är också viktigt. Framför allt är det viktigt att inse hur mycket eleverna och lärarna kan lära sig och att det sker i mötet mellan läraren och eleverna och framför allt också eleverna emellan. Det är då lärandet blir det intressanta och eleverna inte vill gå från lektionerna. Det är då eleverna kommer med frågor som utvecklar deras texter, som leder till diskussioner och argumentationer eller frågor eleverna ställer till varandra om er-verb i franskan.
/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar