torsdag 30 oktober 2014

Tankar om cirkelmodellen - del 1.

Cirkelmodellen tycker jag är bra att använda för att "kolla min undervisning", för att se så att jag jobbar på ett sätt som hjälper eleverna att nå målen i LGR 11 - både begrepp och ord och den språkliga delen.

Jag inleder sedan ett nytt arbetsområde med att berätta vad vi ska jobba med och vilka mål som ska uppnås. Och jag förklarar att språket är vårt verktyg för att nå kunskapsmålen.

Sedan startar jag med att eleverna först själva får fundera över vad de redan kan om ämnet, därefter samma uppgift i smågrupper och till slut gör vi en tankekarta tillsammans (på datorn om det är möjligt).

När vi har gjort detta går vi tillsammans igenom målen igen - vad de ska kunna och går igenom de kunskaper som ska nås. Vi följer då samma struktur som innan.

Dessa två saker gör det möjligt för mig att veta hur mycket eleverna redan kan och då upplever jag att det är lättare att jobba vidare och att avgöra vilka arbetssätt som kan vara bra att använda för att eleverna ska kunna nå målen.

I nästa blogginlägg kommer det handla om vad jag fyller olika faserna med. För att visa detta tydligt kommer jag utgå från arbetsområdet litteraturhistoria - de olika epokerna. Från Antiken fram till i dag. Och slutmålet kommer vara att skriva en resonerande text kring likheter och skillnader mellan två olika epoker som de själva får välja. De ska också använda några av de begrepp vi kommer prata om under arbetets gång.


Karin
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar