måndag 27 oktober 2014

Jag ska också läsa...

Att själv vara en läsande människa
Redan under min tid på lärarhögskolan pratades det mycket om att det är viktigt att vi som lärare också läser böcker och visar eleverna detta. Jag har många gånger försökt tänka på att själv ha med mig en bok att läsa, men jag ska också erkänna att jag många gånger också har valt bort att ta med mig en bok till lektionen och i stället rättat prov.

Vilka signaler sänder jag ut då?

"korlingsord"
Jag har under en period läst Anne-Marie Körlings blogg. Där skrev hon ett blogginlägg om att hon ville se om hon kunde skapa ett intresse för böcker om hon tog med sig några ut på rasten (tror jag att det var)

Eleverna blev nyfikna och kom fram och tittade.

Läsdagbok
Mina elever skriver ibland läsdagbok. En lektion i veckan läser de en bok (ibland gemensam bok, ibland en bok de själva har valt) och skriver sedan svar till två frågor. Efter att ha läst Körlings blogg tänker jag att jag behöver visa att jag också är en läsande människa - att själv läsa böcker böcker när eleverna läser. Detta för att skapa ett intresse som kan leda till samtal om vad böckerna handlade om, varför man har valt just den boken eller idéer om vilken bok man skulle kunna läsa sen.

Tror ni att det kommer fungera?

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar