torsdag 23 oktober 2014

Liknelser och metaforer - kan det fördjupa intresset för läsning?

Att läsa böcker är roligt och lärorikt. Att diskutera handlingen, karaktärer etc. är också intressant. Men när det kommer till diskussioner kring språket i texten - hur blir intresset då?

Sedan jag började arbeta mer språkutvecklande har jag insett att eleverna tycker att det kan vara intressant att titta närmare på språket, men att det är upp till mig att guida dem.

Elever jag undervisar i svenska skriver ibland läsdagbok. Första frågan är alltid att de ska berätta vad det handlade om, det de läste under den lektionen. Andra frågan kommer nästa gång att vara att eleverna ska leta efter liknelser i texten och fundera över hur dessa påverkar språket i boken.

Jag tycker mig nämligen ha sett att elever som får tid för att gemensamt diskuterar språket i många texter, med hjälp av olika frågor, blir mer intresserade av hur språket används i olika texter. Och i förlängningen - hur de kan använda språket i sina egna texter?

Dessutom tycker jag att jag har sett att många fler elever vågar använda nya ord och uttryck i sina egna texter om man gemensamt pratar mycket om just språket.

Eftersom jag har sett dessa förändringar i elevernas tankar och texter är det nu dags att fördjupa deras språkliga funderingar och kunskaper ännu mer. Så nästa tillfälle - liknelser. Och tänk så roligt när vi jämför liknelser och metaforer. Tja, lite rörigt först kanske, men efter ett tag - roliga funderingar, tankar och nya lärdomar.


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar