fredag 24 oktober 2014

Jag körde fast, men hjälp fanns att få...

Senaste tiden har jag läst mycket om språkutvecklande arbetssätt, bedömning för lärande och hur man jobbar med förändring i en organisation. Alla sakerna är väldig viktiga och jag behöver lära mig mer för att utveckla mina lektioner och framför allt för att hitta fler vägar i min undervisning - kunna hitta fler kreativa och roliga lösningar för att alla elever ska kunna nå målen och kunna fundera sin framtid på ett positivt sätt.

Men jag har fastnat i mina tankar. Inte riktigt lyckats se all möjligheter som finns och inte riktigt kunnat sortera i det jag har läst.

Jag delar med mig av detta eftersom jag läste i "Läraren inom mig" av Anne-Marie Körling att vi i skolan borde prata mer om sådant som man upplever som misslyckanden, att det ofta hjälper oss framåt och att så småningom se nya möjligheter.

I mitt fall blev det en vändning när jag läste detta i Körlings bok. Jag insåg att jag var tvungen att erkänna för mig själv att det är okej att ha hamnat i en period då inspirationen inte flödade.

Hjälpen kom ändå ganska snabbt. Fina samtal med kollegor och inspiration av Hanna Stehagens blogg:
http://hannalar.blogspot.se/2014/10/mitt-sprakutvecklande-klassrum-en-grafik.html

Så vad har jag lärt mig? Jo, att jag inte behöver kunna allt själv och att jag måste våga avvakta - inspirationen och idéerna kommer tillbaka./Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar