lördag 6 september 2014

Språk- och ämnesutvecklande arbetssätt på skolan! Korta tankar!

Det ska bli spännande att vara med och hålla i det språk-och ämnesutvecklande arbetet på skolan. Alla jag har pratat med verkar tycka att det ska bli kul och intressant så jag hoppas verkligen att vi kommer lyckas behålla entusiasmen bland kollegorna. Viktigt är ju att alla pedagoger på skolan är med eftersom "det finns inga vattentäta skott mellan språk, lärande och tänkande: inom all undervisning utvecklas kunskapen via språket." ("Språkinriktad undervisning" av Maaike Hajer och Theun Meestringa sid. 13)

Jag vet att det redan görs mycket bra arbete som i många fall redan är väldigt positivt för elevernas språkutveckling. Arbete som gör att eleverna har möjlighet att använda sig av språket för att lära sig mer i olika ämnen. Det jag hoppas är att jag kommer kunna bidra med är ytterligare en dimension i undervisningen, där jag visar med ännu fler exempel att "kärnan i en språkinriktad didaktik är att stötta eleven i att utveckla sitt språkbruk och gå från en mera vardaglig till en mer skolrelaterad variant:" ("Språkinriktad undervisning" av Maaike Hajer och Theun Meestringa sid. 7.) Jag hoppas också kunna inspirera mina kollegor till att diskutera undervisning och tankar och idéer kring lektionsupplägg ännu mer.

Jag hoppas att så småningom kunna använda mig av de tips på bloggar och annat material som jag har upptäckt sedan jag började använda twitter.


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar