måndag 1 september 2014

Genrepedagogik, "Låt språket bära"...

Jag har själv, men framför allt tillsammans med kollegor jobbat mycket med genrepedagogik det senaste året. Det har tagit tid att lära sig och jag har som tur är fått väldigt bra hjälp av kollegor att ta till mig allt. Jag har också fått ta del av deras lektioner och tips på hur man kan lägga upp sin undervisning utifrån genrepedagogik.

Jag har märkt att det har blivit lättare att beskriva texter - vilka ord man ska använda i en viss text, vilken struktur en text bör ha etc. Och de senaste veckorna har jag också lärt mig hur mycket lättare det är att planera undervisningen för ett helt läsår och vilken skillnad det är när jag för eleverna ska berätta varför vi ska lära oss om olika slags texter - varför det är viktigt att kunna märka språkliga skillnader. Jag tycker också att jag på ett väldigt enkelt och relativt tydligt sätt kan berätta vilka specifika drag som utmärker en text. Enkelt på så sätt att jag tycker att jag kan skriva upp tydliga scheman på tavlan där vi lätt kan jämföra vad som är lika och vad som skiljer texterna åt.

Att jämföra texter har blivit ett självklart inslag i min undervisning, vilket också har lett till att vi kan göra mycket mer avancerade analyser av det vi läser. Detta leder till högre måluppfyllelse. Och de goda resultaten låter inte vänta på sig. Redan vid första arbetsområdet med genrepedagogik märks en tydlig skillnad. Inte bara i diskussioner som eleverna har, utan också när det kommer till utvärdering och betygssättning.

Om du inte har provat att undervisa utifrån genrepedagogik, gör det! Det är roligt och jag upplever att det i klassrummet nu kan bedrivas undervisning på en mycket högre nivå.

Starta upp med "Låt språket bära" - den är tydlig och bra!

Lycka till!

Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar