söndag 31 augusti 2014

Prat om noveller, för att sedan kunna skriva egen...Del 2

För att verkligen prata om en text kan det vara kul att jämföra den med andra texter man läst tidigare. Men hur kan man gå tillväga då?

Jag presenterar ett sätt, men gör om det till ditt eget och berätta gärna sedan vad det var du ändrade och vad som blev bättre.

Att jämföra texter kan innebära flera saker. T.ex. kan det handla om att jämföra innehåll, huvudpersonen, bipersonerna, miljöerna och inte minst språket. För att man ska kunna göra detta tycker jag att det är bra att titta på texter tillsammans. Att läsa texten högt för klassen är ett bra sätt att låta alla eleverna ta del av texten vid första tillfället. Därefter visar jag exempel på det som ska diskuteras. Sedan tycker jag att det är bra att låta eleverna sitta i mindre grupper och prata om uppgiften. Då blir det lättare att presentera uppgiften för hela klassen. Och tänk så mycket inspiration eleverna får när de får höra alla olika tankar från alla olika grupper. Att ta sig an nästa uppgift med liknande innehåll blir då inte så svårt.

Frågor
Följande frågor tycker jag kan vara en början:

Vad handlade texten om ? Har du läst någon annan text som tar upp ungefär samma ämne/tema? Vilka likheter och skillnader hittade du?

Jämför huvudpersonerna i texterna? Hur tycker du att de beskrivs? Är de sympatiska eller inte? Varför får du det intrycket?

Hur beskrivs miljöerna i boken? Vilka ord använder författaren för att du ska förstå hur det ser ut? Är miljöbeskrivningarna viktiga i texterna?

Hur är språket?
- jag-form/tredje person
- talspråk
- högtravande språk
- adjektiv
- liknelser
- rim
Vilka fler saker kan man ta upp kring språket?


Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar