lördag 13 september 2014

Bättre lärare - genom språk-och ämnesutvecklande arbetssätt!

Att jobba med språk- och ämnesutveckling är intressant, givande och ibland väldigt svårt. Dessutom tar det tid att lära sig det sättet att arbeta. När jag väl hade börjat tyckte jag dock att det kändes som att det fanns en möjlighet för mig att bli en bättre lärare, en lärare som kunde utvecklas på ett helt annat sätt än tidigare.

Svenska som andraspråk
När jag började läsa svenska som andraspråk på universitetet kom jag för första gången i kontakt med språk- och ämnesutveckling, cirkelmodellen, vardagsspråk - skolspråk etc. Det jag började fundera på var varför de kurserna inte hade ingått när jag läste svenska på universitetet (åtminstone några av dem) och varför inte alla som läser på lärarutbildningen har fått med sig en del av det som lärs ut till blivande lärare i svenska som andraspråk?

Något fattades...
Ända sedan jag började jobba som lärare hade jag känt att det var något som fattades i min undervisning. Jag tänkte att om eleverna skulle lära sig något nytt på mina lektioner måste jag göra något mer än bara ge en instruktion och sedan låta eleverna utföra den. Jag samlade därför in elevernas uppsatser varje lektion och kommenterade det de skrivit - utan att ge dem rätt svar. Eleverna lärde sig mycket, men det kändes ändå som att jag borde kunna göra arbetet mer effektivt.

Visst kunde jag det! När jag hade lärt mig om cirkelmodellen och många fler saker som tillhör ett språkinriktat arbetssätt förstod jag att jag skulle kunna förändra mitt arbetssätt. Sedan dess har jag läst många böcker om språk- och ämnesutveckling och känner att jag för varje lektion har möjlighet att bli en lite bättre lärare.

Ska man slänga bort allt det andra som man tidigare har gjort?
Mitt svar på den frågan är nej. Självklart inte! Bara för att det dyker upp nya saker ska vi inte tro att allt annat har varit dåligt eller att det inte räcker till. Däremot tycker jag mig ha sett att eleverna når bättre resultat om jag som lärare, tillsammans med eleverna, lite mer noggrant går igenom det som ska göras och uppnås. Mer elevaktivitet, tydligare mallar för exempelvis de uppsatser som ska skrivas etc.

Därför undrar jag om detta tas upp på lärarutbildningarna runtom i landet? Om inte, varför? Och om det görs, i vilken utsträckning?


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar