söndag 31 augusti 2014

Prat om noveller, för att sedan kunna skriva egen... Del 1

Att följa cirkelmodellen (Gibbons "Stärk språket stärk lärandet") är bra när man ska jobba med noveller och så småningom landa i att eleverna skriver en egen. I år har jag funderat mer på allt pratet i början, alla diskussioner som jag tänker att eleverna ska ha kring texter - kring texters uppbyggnad, typiska novelldrag i texterna (berättande texter), språket som används i novellerna, jämförelser med andra genrer etc.

Jag startade nämligen upp med att ta fram frågor till de texter som vi läste och tänkte att detta skulle vara tydligt nog för att eleverna skulle kunna diskutera texterna vi läste på lektionerna. Det gick inte så bra som jag hade föreställt mig att det skulle gå. Jag hade missat det jag vanligtvis gör när vi ska skriva. Jag hade missat att gå igenom exempel på hur man skulle kunna ha en diskussion. Jag hade inte visat hur man i en grupp skulle kunna hålla igång en diskussion. Därmed insåg jag att det var viktigt att inte bara prata om vilka slags frågor man skulle kunna ställa om en text, utan också vad man skulle säga för att få med alla i samtalet. För att fördjupa det ännu mer gick vi igenom vilken typ av frågor som är de mest intressanta att prata om. Vilka frågor gör att man vill prata mer om en text?
Resultatet blev att eleverna pratade länge om texterna och jag tror att många tyckte att det var riktigt roligt.

Vi kommer fördjupa våra diskussioner mer - nästa gång genom att dra paralleller till andra texter som de har läst. Vi kommer också ta upp olika stilfigurer, exempelvis liknelser. Jag tänkte att jag skulle utgå från Hanna Stehagens bok "Språk i alla ämnen" och Lena Winqvist och Annika Nilssons bok "Svenska 1 - Helt enkelt".

KarinKarin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar