torsdag 7 augusti 2014

Samarbete mellan olika stadier

Vilket stadie jobbar du på? Samarbetar du mycket med de lärare som "lämnar ifrån sig" elever till dig eller de lärare som du "lämnar över" elever till? Hur ofta träffas ni över stadiegränserna och ger varandra tips i olika frågor?

Vad säger du? Tycker du kanske redan att kontakten fungerar bra mellan exempelvis mellanstadiet och högstadiet? Och hur är det i så fall organiserat på din skola eller i din kommun?

Det jag tror är att samarbete mellan olika stadier i skolan är ett förbättringsområde i många kommuner. Jag önskar att jag själv var mycket duktigare på att ta vara på kunskaper som lärarna på andra skolor och stadier har. Jag jobbade ett tag på en mellanstadieskola och insåg att det var väldigt många saker jag kunde ta med mig till högstadiet, saker som verkligen skulle förbättra min undervisning och saker som jag antagligen inte skulle ha kommit på själv. Mycket viktig kunskap stannar på mellanstadiet i stället för att jag som jobbar på högstadiet får möjlighet att lära mig mer. Gäller det också mellan låg- och mellanstadiet och högstadiet och gymnasiet?

Egentligen skulle jag nog besöka andra skolor mer än jag gör, men jag tänkte att jag skulle försöka att komma ihåg att i alla fall ställa några av dessa frågor nästa gång jag träffar lärare som jobbar med barn i andra åldrar:

- Hur jobbar ni på er skola? Cirkelmodellen?
- Varför har ni valt att jobba just så?
- Hur gör ni för att skapa studiero i klassrummet? (Här tycker jag att högstadielärare kan lära sig mycket av låg- och mellanstadielärare)
- Hur ser era planeringar ut?
- Vad vill ni att vi ska tänka på i vår undervisning för att eleverna ska nå målen?
- Vilka böcker har ni läst? Hur har ni jobbat med dessa?
- Hur har ni jobbat med läsinlärning?

Mer samarbete
Gymnasiebok
Jag följer LGR 11 eftersom jag nuförtiden undervisar på högstadiet, men har köpt "Svenska 1 helt enkelt" av Lena Winqvist och Annika Nilsson, för att få en inblick i vad som krävs av eleverna på gymnasiet. Jag hoppas att detta ska hjälpa mig att planera bättre, dels för att eleverna ska klara nians mål bättre, dels för att eleverna ska känna att de är väl förberedda inför gymnasiet. Till hösten hoppas jag också att vi kommer att kunna ha fler regelbundna träffar med gymnasielärarna i vår kommun.

Vi hade, förra hösten, en dag då högstadie- och gymnasielärare träffades. Vi pratade först om övergripande frågor och därefter delades vi in i ämnesgrupper där vi diskuterade saker som kändes relevanta för det ämne/de ämnen vi undervisar i. I slutet av dagen var alla ganska nöjda och ville absolut att vi skulle få möjlighet att ses igen. I vår grupp önskade vi att det skulle bli en återkommande aktivitet varje år.

Svensklärarna på vår skola fick också möjlighet att höra två lärare, som jobbar på mellanstadiet, prata om hur de jobbar för att höja måluppfyllelsen. Vilket fantastiskt jobb de gör! Det var otroligt bra att höra hur de jobbar. Dessutom är vi den skola som tar emot eleverna från den mellanstadieskolan. Jag tror att alla gick därifrån med många nya tankar som direkt hjälpte oss att förbättra vår undervisning.

Men vem behöver ordna dessa träffar? Vem ska se till att det blir av?  Skolledarna tror jag. Eller en ämnesgrupp som jobbar övergripande i kommunen, med representanter från varje skola. Någon eller några som har samverkan mellan skolor som uppgift. Annars är det lätt att det hamnar mellan stolarna. Och det är ju synd om det gör det eftersom det är en så viktig uppgift som verkligen förändrar och förbättrar undervisningen.

Vad tycker du om det här upplägget? Känns det som merjobb? Kanske, men jag tror att det skulle kunna visa sig vara en sak som ger mer än det tar. Och jag tror att det behövs. För vi ska ju lära av varandra.


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar