lördag 26 juli 2014

Språk är roligt och viktigt och kanske inte så svårt som man tror - med hjälp av alla språk man kan. (forts.) Bokläsning! Lässtrategier!

I mina tidigare blogginlägg, i den här serien, har jag skrivit om hur man kan använda sig av fler språk (i mitt fall svenska och engelska) för att börja lära sig franska. Nu vill jag visa hur man kan vidare med mer avancerade uppgifter. Jag kommer inte att lika tydligt skriva ut hur man kan jämföra orden mellan olika språk, men har med någon uppgift där eleverna kan använda sig av denna metod för att förstå.

Modersmål - svenska som andraspråk - franska
Jag läser svenska som andraspråk på universitetet och där poängterar man gång på gång hur viktigt det är att uppgifterna som eleverna får är kognitivt krävande. Helt rätt! Med hjälp av modersmålet och den svenska eleverna kan blir resultaten fantastiska. Detta har jag tagit med mig till min franskundervisning. Mina elever har med min hjälp och med hjälp av alla språk de kan sen tidigare tagit sig igenom en skönlitterär bok och de går på högstadiet och har läst franska i mellan 2-3 år. Boken vi läste hette "La lettre mysterieuse"och är skriven av Lenia Major. (Niveau 1, A2)

Förberedelser inför bokläsningen
Vi kommer även nästa år att läsa en bok under vårterminen. För att eleverna ska klara av att läsa boken kommer vi att förbereda bokläsningen noggrant genom att läsa om författaren och vad boken handlar om. Sedan kommer vi arbeta så att vi, innan läsningen av nya kapitel, jobbar med nya ord och den nya grammatiken som kommer att dyka upp.

När vi läser
Flipp
En gång i veckan har mina elever läxa i franska. De har bett om det. Ofta får de dock tid på lektionerna att läsa på. I höst kommer de att få en flipp för att förbereda sig inför något nytt och så kommer vi att jobba med det på lektionerna som följer. När det gäller bokläsningen kommer de t.ex. att få i uppgift att:

- fundera över vad du tror att dessa ord betyder (utan att slå upp dem) skriva ner hur du kom fram till dina    svar

la première fois
Quelle surprise!
la fin de la journée
admirateur

- läsa följande meningar och försök att själv översätta nummer 4 och 5.

1. J'ai été en Bretagne. (Jag har varit i Bretagne)
2. Il a été en Suisse. (Han har varit i Schweiz)
3. Nous avons été au Canada. (Vi har varit i Canada.)

4. ____________________________ (Du har varit i Kina.)
5. ____________________________ (De har varit i Algeriet.)


Sammanfattning och svara på frågor
Till varje kapitel kommer eleverna få skriva en kort sammanfattning, men också svara på frågor. Ibland får de göra detta i grupp, ibland själva. När de gör det själva kommer de ofta, följande lektion få i uppgift att i mindre grupper gå igenom det de har skrivit och svarat tillsammans (bedömning för lärande).

Strategier för att förstå
Vi kommer varje vecka prata om vilka strategier man kan använda sig av för att förstå boken. En av dessa är att jämföra med språk man redan kan. Läs gärna mina tidigare blogginlägg, i samma serie, om detta. Jag kan också tillägga att vi kommer med lässtrategier utifrån:

http://svsvaplaneringar.blogspot.se/2014/04/strategier-for-att-lasa-en-text-och.html


/KarinInga kommentarer:

Skicka en kommentar