fredag 22 augusti 2014

Ändrade lektionsupplägg! Men en större vision tror jag också är viktigt!

I går skrev jag att kommer ha språkliga mål för varje lektion. Jag kommer framför allt att ta en bok till hjälp för att genomför detta. "Språk i alla ämnen" av Hanna Stehagen. Där finns det många bra exempel. För er som ännu inte har läst den - gör det!

Jag tycker att det är viktigt att fundera på varje lektion, men jag tycker också att det är viktigt att tänka lite större. Vad är målet med min undervisning? Och just nu, vad är egentligen språkutvecklande arbetssätt?

Målet med min undervisning?
Tja, ärligt talat så vill jag vara med och påverka samhället. Jag vill vara med och hjälpa eleverna att se att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Jag vill också att de ska få möjlighet att lära sig att läsa, skriva, tala, kritiskt granska information etc. för att kunna göra egna självständiga val i livet.

Vad är egentligen språkutvecklande arbetssätt?
Ett bra svar på den frågan tycker jag att jag också har hittat i Hanna Stehagens bok på sid. 23.

"Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring texter.
Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna.
Motivera eleverna genom att utgå från deras förkunskaper.
Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva inom olika texttyper i olika ämnen.
Integrera läsning och skrivande i alla ämnen, skapa förståelse för olika texters struktur samt uppmärksamma textens specifika ordförråd.
Praktisera formativ bedömning."

Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar