lördag 23 augusti 2014

Årets tankar kring planering, svenska i år nio. (Men till för att ändras och förbättras)

Förfrågan att dela med mig, här kommer en del av det jag tänker inför det här läsåret.
Jag fick en förfrågan om jag kunde tänka mig att dela med mig av min planering i svenska för år nio. Jag blev jätteglad! Det känns verkligen fantastiskt kul att vara en lärare som andra vänder sig till för att få tips. Jag kommer därför att skriva kort om tankar jag har och ungefär vilka arbetsområden som jag tänker kan passa för år nio. En stor del av våren i år nio ägnas ju åt nationella prov, men en del annat ska väl hinnas med hoppas jag. Under året blir det alltid förändringar, men jag tycker att det är viktigt att ha något att utgå från. Då kan jag förändra och förbättra under året.

Kort om grunden för mitt arbete och min planering
I tidigare blogginlägg har jag skrivit att jag varje lektion tänker gå igenom vad vi ska göra, men också vilka språkliga mål vi har. Det är en av tankarna som kommer genomsyra min planering och mina funderingar kring årets olika arbetsområden. För att få tips om hur man kan jobba med detta rekommenderar jag att ni läser Hanna Stehagens bok "Språk i alla ämnen". I den hittar ni konkreta tips. Tips som kan användas i många av skolans ämnen. En annan sak som jag tänker ha med mig i min undervisning under året är höga förväntningar. Genom att tillsammans i klassen med språket kan man ha höga kognitiva utmaningar (Stehagen, sid. 25).

Tydliga instruktioner är viktigt!
I Stehagens bok står det att Hajer säger att instruktionerna är tillräckligt tydliga när eleverna vet:

- vad de ska göra
- hur de ska gå tillväga
- med vilka kamrater de ska samarbeta
- hur och var de kan be om stöd
- hur lång tid de har på sig och vilka lektioner de kan använda till arbetet
- hur arbetet ska bedömas
- vad de ska göra om de blir klara
(Stehagen sid. 81)

Noveller
Det arbetsområde som jag har startat upp med är noveller. Noveller är ett fantastiskt område att arbeta med. Det rymmer så mycket. Och till detta är cirkelmodellen fantastiskt bra. En novell som jag rekommenderar att man läser i nian är "Pälsen" av Hjalmar Söderberg. Den går att diskutera mycket och där behöver man verkligen fundera på vad det är som egentligen sägs och händer - läsa mellan raderna.

För att starta upp det området inleder jag med prata om hur en novell uppbyggd, alternativt låter jag eleverna fundera över det själva (ofta är det sistnämnda ett bättre alternativ). Därefter får de läsa om det själva i boken "Portal" och hitta svar på frågorna:

-Vad är typiskt för en novell?
-Skriv upp några kända novellförfattare.

Därefter kommer de få sitta i grupper och tillsammans prata om vilken fakta de har hittat. Det är ju roligt att få höra vilka författare eleverna har valt att skriva upp från boken. Kanske de första de hittar? Ska bli kul att får höra det. När de har gjort detta gemensamt får de utifrån sina grupper berätta vad de har kommit fram till för klassen. (Ett bra sätt att träna redovisning utan att jämt behöva stå inför en grupp) Dylan William pratar också om att det inte är bra att låta eleverna räcka upp handen i klassrummet. Då lär sig bara de som gör det och för de andra blir lektionen inte effektiv.

Sedan är det dags att läsa några noveller och diskutera hur de är uppbyggda, vilket språk som används och vad de handlar om. Här försöker jag att välja väldigt olika noveller för att visa att det finns många ämnen att skriva om, men också för att ge många elever chansen att hitta en novell som de fastnar för eller som kan inspirera dem närde själva ska skriva.

Cirkelmodellen
Ni som har läst min blogg tidigare vet att jag tycker att cirkelmodellen (Läs mer om den i Pauline Gibbons böcker "Stärk språket stärk lärandet" eller "Lyft språket lyft tänkandet") ett bra sätt att jobba på. Att följa den innebär att man skriver en novell tillsammans och sedan avslutar med att skriva en egen. I år ska jag verkligen försöka att inte hoppa över det tredje steget - att skriva tillsammans. Jag tror nämligen att jag kommer kunna förvänta mig helt andra resultat efter att vi tillsammans har jobbat igenom cirkelmodellens alla faser.

Övriga arbetsområden under året:

-krönika
-Ann Rosman deckare "Fyrmästarens dotter"
-att argumentera
-litteraturepoker (påbörjades i åttan, kommer fortsättas på i nian)
-Selma Lagerlöf (i samband md litt.epokerna)
-tidningens olika delar
-"Trollkarlen från övärlden" av Ursula K Le Guin (fantasy)
-språkhistoria, grannspråken, minoritetsspråk i Sverige


Detta kommer vara grunden för hur vad vi kommer att jobba med. Och allt kommer att utgå från språkliga mål och i många fall även cirkelmodellen.

Hoppas jag kan bidra med något i planeringstider med det här blogginlägget. Allt är inte tydligt nerskrivet, men genom att jag berättade lite mer om hur vi kommer med novellerna ville jag visa ungefär hur jag tänker när jag planerar.

/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar