torsdag 24 juli 2014

Språk är roligt och viktigt och kanske inte så svårt som man tror - med hjälp av alla språk man kan. (forts.)

Att lära sig franska behöver inte vara så svårt som många verkar tro att det är eller som så många verkar ha upplevt att det var att läsa det när de gick i skolan. Att läsa franska innebär ju att man läser ett språk som i Sverige inte hörs i TV och radio lika frekvent som exempelvis engelska. Uttalet skiljer sig också en del från svenskan, vilket kan kännas lite jobbigt i början.

Hur gör man då som lärare för att eleverna ska komma över känslan av att det är så svårt? Och hur visar man att det går att använda sig av de språken som man redan kan?

Att svara på den här frågan lite snabbt är inte möjligt, men jag ska försöka att ge er några tips, i olika blogginlägg, som ni förhoppningsvis kan använda er av i franskämnet eller i något annat ämne.

Kanske första lektionen
Det är viktigt att eleverna känner att de lär sig ganska mycket första lektionen, eller att de t.o.m. kan ganska mycket redan innan. Jag brukar därför börja med att skriva en text om mig själv på tavlan. Jag skriver den inte innan lektionen och delar ut på papper eftersom jag har upptäckt att de allra flesta förstår väldigt många ord första lektionen och då tycker jag att det begränsar.

Det ger också självförtroende att kunna lista ut hela meningar. De meningar jag börjar med tar upp mitt namn, min ålder, familj, stad, land, yrke, fritid.

Det roliga med att börja på det sättet är ju att eleverna kan skriva om sig själva direkt, genom att använda mina meningar. Så direkt, första lektionen, har de skrivit en text om sig själva. Därefter brukar jag ta upp ord som de redan kan eftersom de finns både i franskan och i svenskan. Stavningen kanske skiljer lite, men ofta är orden så lika att det tydligt syns vilka ord det är.

parapluie
café
restaurant
balcon
garage
lampe

Det finns många fler, men det här var några av dem. Nästa grej är att ta fram ord som heter nästan samma sak på engelska och franska och träna på att uttala dem på båda språken. Då kan man senare återkomma till hur uttalet skiljer sig mellan engelska och franska och sedan skriva upp fler engelska ord på tavlan och fråga eleverna hur de tror att de orden skulle uttalas på franska. Ofta är det en väldigt rolig övning. Man kan faktiskt få fram en del franska ord som finns på riktigt genom att säga ett engelskt ord med franskt uttal. :) Så redan i början när man läser franska (eller ett annat nytt språk) går det att använda sig av andra språk man redan kan. Och detta är bara början!

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar