torsdag 24 juli 2014

Språk är roligt och viktigt och kanske inte så svårt som man tror - med hjälp av alla språk man kan.

Att kunna många språk är en fördel.
Att kunna många språk är en stor fördel. Exempel på när det kan vara bra är när man söker jobb (på många arbetsplatser behövs personal med goda kunskaper i ett eller flera språk), när man är på semester (kan det vara användbart, men också roligt att kunna språket som talas i landet) och när man ska lära sig ett nytt språk. Jag tror att ni kan komma på fler tillfällen då det kan vara bra och användbart att kunna många språk. Kanske massor av tillfällen? :)

Att lära sig franska med hjälp av andra språk
Jag har under en längre tid funderat på att skriva om hur man kan använda sig av bl.a. elevernas kunskaper i engelska när man undervisar i franska. Jag försöker på mina lektioner att visa att franskan, tack vare kunskaper i andra språk, inte behöver vara så svårt att lära sig som många tror. Dessutom vill jag visa att språk i allmänhet går att lära sig lättare om man tar tillvara på alla språk man kan, oavsett hur mycket man kan.


Jag läste att @Anna_Kaya, på twitter, hade skrivit om att det fortfarande finns många som tror att det inte är bra att ha modersmålsundervisning om man samtidigt ska lära sig ett nytt språk, exempelvis svenska. Det är oerhört tråkigt att det är så.

Att använda sig av alla språk man kan
Jag tänkte försöka att bidra med några saker i debatten och kommer att skriva om att jag har sett att det ger goda resultat i språkundervisningen om man jämför franskan (som jag undervisar i ) med andra språk. Därför har jag bestämt mig för att skriva några blogginlägg om detta, där jag ger lektionsexempel och visar hur eleverna, genom att använda sig av de språk de redan kan, lättare kan till sig franskan. Jag kommer framför allt att använda mig av exempel från engelskan, eftersom jag tyvärr inte kan så många språk som många av mina elever kan.

Att kunna många språk är bra 
Jag vill visa att jag har sett väldigt goda resultat när eleverna använder sig av alla sina språkkunskaper. Det jag har sett är att det absolut inte försvårar inlärningen av ett nytt språk om man använder sig av andra språk för att förstå och för att jämföra med - det berikar!!!!!


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar