onsdag 11 juni 2014

Utvärderingar!

Så här i slutet av terminen ska det utvärderas. Jag tycker att det är bra att göra utvärderingar, det är bra att fundera på året som har gått.

Det jag funderar på är vad som egentligen behöver och ska utvärderas? Mitt svar är att utvärderingen borde vara hur väl vi uppfyller det som står i skollagen och LGR 11. Hur jobbar vi för att eleverna ska nå målen och hur väl lyckas vi ge alla elever rätt förutsättningar?

Borde vi inte också utvärdera hur det har fungerat med den nya läroplanen? Har vi fått rätt hjälp för att förstå oss på den?

Vilka frågor har era skolor för att utvärdera verksamheten? Kommer ni vidare i ert arbete på skolan utifrån frågorna som ska diskuteras? Vad är det i så fall som gör frågorna så bra?

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar