lördag 7 juni 2014

Lugn och ro i klassrummet!

Lugn och ro i klassrummet
Det har pratats mycket om lugn och ro i klassrummet och framför allt att det inte är lugn och ro i klassrummen i skolorna i Sverige. Jag, precis som många andra lärare, funderar mycket på detta, eftersom en stökig arbetsmiljö ofta (tycker jag) leder till att eleverna inte kan koncentrera sig på sina uppgifter och därmed inte kan prestera lika bra som de kunde ha gjort annars.

Beror det på att lärarna är dåliga? På den här frågan kan jag direkt svara nej. Men vad är då problemet? Mitt otydliga svar får bli att det finns många orsaker till detta och att de orsakerna varierar från skola till skola och från klass till klass.

Hur skapar jag lugn och ro i klassrummet?
Jag har några enkla saker jag gör för att skapa lugn och ro i klassrummet. Dessa är:

- att skriva upp mellan vilka tider lektionen pågår
- att skriva upp vad vi ska göra på lektionen
- att skriva upp vilka mål som vi ska jobba emot - förklara kopplingen mellan vad vi gör och målen
   ( i det ingår alltid språkmål, sedan en kort tid )


Det finns också en annan sak som jag tycker är väldigt viktig och det är att jag inte tänker acceptera att respekt inte finns i klassrummet, med det menar jag att jag ska lyssna på eleverna, eleverna ska lyssna på mig och de ska lyssna på varandra. Dessa saker pratar jag ofta om - speciellt i början när jag träffar en ny klass.

Jag har också märkt att om eleverna kommer förberedda till klassrummet, vet vad som förväntas av dem redan innan så blir det också lugnare - kan alltså ett "flippat klassrum" leda till mer lugn och ro?

Hur gör du för att skapa lugn och ro i klassrummet?
Jag har nu skrivit om mina tips för att skapa lugn och ro, men vad gör du? Vad har du för tips?

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar