lördag 28 juni 2014

Två viktiga citat ur "Lyft språket lyft tänkandet" av Pauline Gibbons!

Jag håller på och läser "Lyft språket lyft tänkandet" av Pauline Gibbons. Det finns många intressanta saker att ta upp i boken många saker att diskutera. Två meningar som jag fastande för när jag läste var följande:

"Vi vill alltså uppmana läraren att skärskåda sina förväntningar på eleverna och den lärandemiljö de skapar i sina klassrum"

"Lärarna är viktiga, både genom sin undervisning och den klassrumsmiljö de skapar, när det gäller att använda goda idéer för sin egen unika situation och elevernas behov."

(Båda citaten kommer från "Lyft språket lyft tänkandet" av Pauline Gibbons sid. 25)


För mig betyder dessa att jag är viktig som lärare och att det är av stor betydelse att hela tiden fundera över min undervisning och hur jag skapar miljöer som är gynnsamma för lärandet i klassrummet. Jag tänker mig en intressant diskussion på min skola och på twitter om hur man skapar goda lärandemiljöer för elever och lärare. Språkutvecklande arbetssätt tycker jag bör vara en del av den diskussionen, eftersom det, enligt mina erfarenheter, är en del som behövs för att skapa en gynnsam lärandemiljö. Vad säger ni?

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar