onsdag 4 juni 2014

Biblioteket i skolan!

Namnet på min blogg är "Elevens lärande i centrum". En av de saker jag tycker är viktigast för att detta verkligen ska fungera är att biblioteket på skolan ligger centralt placerat, inte längst bort i någon korridor där eleverna nästan aldrig är. Biblioteket ska vara en plats som alla går förbi många gånger under dagen.

Det ska vara enkelt att gå in och sätta sig och bläddra i en bok eller kanske en tidning. Det ska också vara lätt att få en pratstund med bibliotekarien, som är en av skolans viktigaste personer.

Att ha böcker omkring sig hela dagarna leder ofta till att läsintresset väcks på ett helt annat sätt än det annars skulle ha gjort. För visst är lässtrategier bra, viktiga och grunden till mycket i skolan, men när läslusten har väckts ska böckerna finnas där och då behövs också en bibliotekarie för att guida eleverna i litteraturens värld.

Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar