onsdag 4 juni 2014

Ämnesövergripande arbetssätt!

Jag har jobbat i ca 10 år som lärare och det jag tycker att jag har sett är att det arbetssätt som ger eleverna mest är det som utgår från flera ämnen - det ämnesövergripande sättet att jobba.

Jag har tillsammans med en kollega jobbat med industrialiseringen och utifrån det har vi sedan läst litteratur som skrevs under den perioden, eller som i alla fall handlar om den perioden. Den boken vi koncentrerade oss mest på var "Mina drömmars stad" av Per Anders Fogelström.

Eleverna fick sedan i uppgift att skriva en text där de skulle jämföra sig och sitt liv med en person i boken och dennes liv. (Detta har jag fått tips om)

Detta blev bra! Det blev också intressanta diskussioner under skrivandet. Väldigt roligt var också när de i slutskedet av skrivandet fick sitta och läsa varandras jämförelser, för att hjälpa varandra med innehållet, men också för att hjälpa varandra att utveckla språket i texterna.

Annat som ingick
I det stora arbetet som vi gjorde ingick också att läsa om barnens villkor och utifrån det - Barnkonventionen. För att ytterligare utveckla detta läste vi om Astrid Lindgren och några utdrag ur hennes böcker.


Arbetet har varit stort, omfattande och lärorikt och jag ser fram emot nästa läsår och funderar på hur jag, tillsammans med mina kollegor, kan jobba mer på det sättet. Då kanske vi ska fokusera ännu mer på språket och "flippa" klassrummet.

Bok
För att lära mig mer läser jag nu just nu "Lyft språket lyft tänkandet" av Pauline Gibbons.

Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar