fredag 16 maj 2014

Tankar inför nästa läsår! Vad ska jag lära mig?

Det är alltid väldigt intensivt i slutet av en termin (speciellt vårterminen), men ändå tycker jag alltid att tankarna på hur nästa läsår ska planeras dyker upp. Vi har i svensk- och svagruppen den här våren haft väldigt givande diskussioner och jag har lärt mig mycket av mina kollegor. Jag jobbar också mycket tillsammans med mina kollegor i franska och vi har hittat nya sätt att jobba på som vi tycker har utvecklat elevernas franskkunskaper. Jag har verkligen sett att en genomtänkt undervisning kan ge fantastiska resultat, både för min och elevernas lärandeprocess. Att t.ex. läsa en skönlitterär bok på franska i år 8 trodde jag skulle bli svårt, det har det inte varit. I stället har eleverna lärt sig mycket franska och kan uttrycka sig på ett helt annat sätt, både skriftligt och muntligt.

Men naturligtvis är det inte bara eleverna som har lärt dig utan även vi lärare har tagit flera steg framåt i våra tankar kring lärande. Och på något sätt är det väl ändå här jag landar nu i mina funderingar kring nästa läsår. För om jag vill lära mig mer och utvecklas om undervisning och lärande så kommer detta att sprida sig till mina elever och förhoppningsvis kan jag också bidra med något nytt och utvecklande till mina kollegor.

Det jag vill lära mig inför nästa läsår är:

- att flippa mitt klassrum (har redan börjat i liten skala)
- att arbeta språkutvecklande och att kunna sprida detta vidare till mina kollegor (har redan på börjat    detta)
- att väcka elevernas intresse för litteratur, att se det roliga och det vackra med språk
- att använda sociala medier för mitt eget lärande och för min egen utveckling


Det kommer säkert att dyka upp fler saker, men jag tänkte att jag ska sätta upp rimliga mål för mig själv. Jag har också valt ut just dessa eftersom jag tycker att de bidrar till att jag kommer kunna lära mig mycket, vilket i sin tur kommer att leda till att eleverna förhoppningsvis också kommer lära sig mycket.

Det största arbetet kommer dock att vara det som handlar om språkutveckling, eftersom jag tycker mig ha sett att det är grunden för att lyckas bra i alla ämnen. Jag kommer läsa om det på egen hand, men det som är extra spännande är att det kommer att ske ett arbete på hela skolan. Detta kommer jag helt säkert att komma tillbaka till under hösten.


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar