fredag 2 maj 2014

Skönlitteratur!

Under våren har det varit väldigt viktigt för mig att läsa om formativ bedömning, genrepedagogik etc. Allt detta har gett mig väldigt mycket och på många sätt förändrat mina tankar kring undervisning och lärande.

Nu är jag i det läget att jag funderar på hur jag kan lägga upp mitt arbete som "flippat klassrum", med formativ bedömning och allt annat jag har lärt mig. Då kommer funderingarna om vilken skönlitteratur jag ska välja att läsa tillsammans med mina elever, vad vill jag visa dem? Vilka böcker, vilka dikter etc. ger dem olika nyanser av språk? Vad läser man för att upptäcka världen, levnadsöden och allt annat man får med sig?

Det finns ju en hel del riktlinjer i LGR 11, men det är ändå upp till mig och mina kollegor att välja vilka böcker som tas upp. Det är nog tur, för i skolan speglas samhället, och samhället förändras ju hela tiden, så att detta ska vara en diskussion kollegor emellan tycker jag är viktigt.

Tack vare mina kollegor i svenska och svenska som andraspråk har jag, precis innan långledigheten, fått vara med i flera spännande och intressanta diskussioner kring skönlitteratur. Vi har också bestämt att vi ska läsa en bok tillsammans, för att diskutera olika sätt att undervisa kring skönlitteratur. För visst är det också, som en kollega sa, att vi också vill visa visa eleverna olika sätt att skriva på, inte bara genrer, utan hur man kan uttrycka sig på olika sätt för att skriva och läsa en levande text som talar till andra och till en själv som skribent?

Men det är klart, genrepedagogik och att möta språk i olika sammanhang, i olika texter, är inte två saker som står emot varandra, däremot tycker jag att vi ska påminna varandra att båda delarna behövs.  Jag tror att båda delarna behövs för att elevens lärande ska vara i centrum.

Formativ bedömning, genrepedagogik etc. - för att de ska veta vad som krävs och därigenom utvecklas.
Skönlitteratur - för att de ska se det fantastiska med språk och därigenom utvecklas.

Det finns så mycket att skriva,  tycka och tänka om detta och det hoppas jag att ni hjälper mig med.

/Karin
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar