onsdag 30 april 2014

L'école en France!

Första delen

- Fundera tillsammans på vilka ord ni kan på franska som handlar om skolan. Skriv sedan upp vilka ord som ni tycker att ni behöver kunna för att prata om skolan i Sverige.

- Slå upp de orden ni tycker är viktigast och sätt gärna upp de på väggen så att ni har det som tema under arbetstiden.

(För att få inspiration till vilka frågor man kan ställa om skolan - titta på UR Play, där brukar man kunna hitta filmer.)

Andra delen

- Skriv ner på svenska vilka frågor man kan ställa om skolan. Låt eleverna, i små grupper, översätta frågorna till franska.

- Be sedan grupperna att skriva frågorna på tavlan, alternativt läsa upp (så kan du som lärare skriva frågorna på tavlan). Då kommer ni till diskussionen - hur man kan ställa frågor på olika sätt på franska.Stanna kvar lite här - gör övningar! Leder garanterat till bra diskussioner om språket och hur man kan formulera sig på olika sätt.


Tredje delen

- Vad skulle det kunna finnas för svar på dessa frågor? Skriv upp tillsammans på tavlan, försök att hitta flera olika sätt att svara på.

- Översätt därefter svaren till franska.


Fjärde delen

- Låt eleverna jobba i små grupper och träna på att ställa frågorna till varandra och att svara.

- Byt grupper - gör om samma sak.

- När ni har tränat på detta - sätt er tillsammans hela klassen och så ställer du frågorna till eleverna.


Femte delen

- Vilka likheter finns det mellan skolan  Sverige och skolan i Frankrike?

- Vilka olikheter finns det mellan skolan i Sverige och skolan i Frankrike?


Sjätte delen

- Ett forum där du kan chatta med dina elever. Jag har skapat en facebooksida där jag kommer ställa frågor till eleverna som de ska diskutera.

/Karin
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar