fredag 2 oktober 2015

Samarbete mellan svenskan och SO:n - några tankar.

Att samarbeta i skolans olika ämnen är roligt, viktigt och väldigt givande för båda lärare och elever. Jag har funderat mycket på om svenskämnet försvinner om man samarbetar mycket. Kanske kommer jag inte få in alla saker som är viktiga att få med?

Jag håller på att ändra mig. Jag håller på att lära mig se möjligheterna och framför allt håller jag på att lära mig att svenskämnet inte försvinner.

Redan tidigare år har jag samarbetat med SO:n och det har fungerat bra, men nu i år är samarbetet ännu större. SO-ämnet är grunden för det jag tar upp i svenskan hela tiden. Vi har jobbat med historia, när människan gick från att vara nomad till att bli bofast och hur samhället förändrades i och med detta.

I svenskan inledde vi med att jobba med lässtrategier, som bestod av att titta på rubriker, underrubriker, bilder och texter till bilderna. Vi har också tränat på att sammanfatta det vi läst, muntligt och skriftligt. I detta har vi även jobbat med att ta ut nyckelord ur texter.

Men det stoppar inte där. Genom detta har vi också kunnat jobba med att leda ett samtal och att delta i ett samtal.

Jag ser fram emot fortsättningen! Redan nu, när jag inte ännu är så van vid det här arbetssättet, har vi hunnit mycket. Blir häftigt att se hur arbetet kan utvecklas ännu mer.

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar