torsdag 27 augusti 2015

Uppgift till SO-text.

Vi jobbar i små grupper. Vi tittar tillsammans på rubriker, underrubriker, bilder och bildtexter. Eleverna får sedan diskutera tillsammans vad de tror att texten handlar om. Därefter tar vi upp deras tankar kring detta gemensamt, skriver upp det de tror på tavlan.

Först därefter läser vi texten. Ibland läser jag högt, ibland läser eleverna själva.

Nästa steg är att ta fram de orden som är svåra. För att ta reda på betydelsen av dem jobbar vi så här:

- Går ordet att förstå av sammanhanget?
- Titta på ordets stam och ändelse.
- Jämför med andra språk du kan.
- Kan du utifrån prefix och suffix som du känner till få fram ordets betydelse?
- ordlista

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar