söndag 17 maj 2015

Vi läste "Att döda ett barn" av Stig Dagerman och "Ett halvt ark papper" av August Strindberg.

"Att döda ett barn" av Stig Dagerman

Vi har jobbat med noveller och har läst "Att döda ett barn" av Stig Dagerman. Novellen ger många tankar - båda innehållsmässigt och för sin struktur. För att diskutera den använde vi Zick Zacks boksamtalskortlek.

Jag plockade ut några frågor och så fick eleverna sitta i grupper om 3-4 personer och prata om varje fråga. Vi följde upp deras diskussion med att varje grupp fick berätta kort för klassen vad de kommit fram till.

Viktigt var att varje grupp sa vad de de hade kommit fram till även om de hade svarat på ungefär samma sätt som en annan grupp. För att övningen ska vara språkutvecklande är just detta viktigt. Alla elever ska få möjlighet att använda sitt språk varje lektion.

"Ett halvt ark papper" av August Strindberg

Vi har läst "Ett halvt ark papper" i dag. Eleverna fick först sitta i små grupper, 2-3 stycken, och fundera på vad den handlade om och hur de förstod det. När de berättade hur de förstod handlingen skulle de också kunna ge exempel från texten på ställen på detta.

Därefter slog vi ihop två grupper - samma procedur igen. Och till slut tog vi upp frågorna i helgrupp.

Språkutvecklande och analyserande på samma gång.


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar