lördag 9 maj 2015

En riktigt lyckad lektion? Vad är viktigt?

Vad är egentligen en lyckad lektion? Den där lektionen som vi alla vill planera och genomföra på ett sådant sätt att eleverna aldrig glömmer?

Jag funderade mycket på det i början av min lärarkarriär och kanske funderar jag fortfarande på det ibland. Dock inte lika mycket. Jag har nämligen aldrig haft den perfekta lektionen. Kanske kommer jag aldrig ha det?

Att en god lektion innehåller ett syfte och ett jobb som strävar mot att eleverna ska nå kunskapskraven är självklart, men sen då?

Jag anser att jag har haft många lektioner som har blivit riktigt bra. Lektioner där alla elever har jobbat aktivt och diskuterat de saker vi har jobbat med. Lektioner som eleverna inte har velat lämna när tiden har tagit slut för att de var så inne i uppgifterna. Lektioner som har lett till att eleverna kommer fram till mig i korridoren och pratar om lektionsinnehållet och ställer frågor om det, ber att få jobba mer med det vi gjorde föregående tillfälle på nästa lektion...

Men det kanske inte heller är varje enskild lektion som kan ge mig de svar jag behöver? Kanske är det helheten? Att elevernas kunskapsutveckling hela tiden är tydlig för både mig och dem, att de är sedda. Att eleverna berättar i nian att de tycker att de har lärt sig så mycket under högstadiet, att de kan så mycket mer jämfört med när de gick i sjuan måste också räknas. De gånger eleverna självmant ber att få gå till biblioteket och kommer tillbaka med två böcker de vill läsa - det var så många som verkade bra...


Vad tycker du? Vad ser du? Vad märker du? Har du genomfört en lektion som eleverna aldrig glömmer? Vad är viktigt?


/Karin
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar