fredag 10 april 2015

Kloka saker i "Flipped classroom"

Ofta funderar jag på hur jag ska förbättra min undervisning för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt. Ofta funderar jag också på varför jag inte alltid lyckas hjälpa eleverna att nå högre mål.

Jag sitter och läser "Flipped classroom" av Daniel Barker och har fått många bra tips hur jag kan göra för att flippa klassrummet och vad som är nödvändigt och vad som inte är nödvändigt när man flippar klassrummet. Jag inser under tiden som jag läser att jag har haft alldeles för höga krav på mig själv. Perfekt behöver jag ju inte vara! När jag har spelat in mina flippar har jag gjort om inspelningarna så många gånger att jag hade hunnit planera i alla fall två lektioner till under den tiden och så ska det inte behöva vara. Dock har jag lärt mig att det är viktigt att följa upp det eleverna tittar/lyssnar på hemma för att det ska blir ett bättre resultat med flippat klassrum. Då blir det verkligen tid att jobba tillsammans på lektionerna, vilket ger stora möjligheter för eleverna att lära sig mycket mer. Att lära sig mer leder ju också ofta till att intresset för ett ämne ökar.

Andra saker jag har fastnat för i boken.
Jag har också fastnat för andra saker i boken, en av dessa står på sid. 14.:

"I min värld borde i stället min allt mer utvecklade förmåga att förklara leda till att allt fler elever förstod och därmed nådde längre, men så var inte fallet."

Detta är viktigt! I alla yrken är det ju viktigt att lära sig mer och för att kunna göra det så är det ju viktigt att våga ifrågasätta det man gör. Att inse att man inte är dålig som lärare utan att det bara handlar om att jobba med att förbättra sig, lära sig mer - precis som våra elever ständigt måste göra.

I mitt fall kan det flippade klassrummet vara en väg att gå. Jag har turen att kunna göra detta tillsammans med en kollega, så att vi tillsammans kan lära oss mer och våga ifrågasätta vår undervisning utan att känna att vi inte gör bra saker nu.

Hur går jag vidare?
Jag har läst många bra böcker senaste tiden. Jag har fått många nya tankar om hur jag skulle vilja ändra min undervisning. Men det jag också har lärt mig är att saker måste få ta tid. Jag kan ha vissa saker som mål, men det är inte möjligt att genomföra allt på en gång. Och dessutom kommer säkerligen mina mål att ändras under resans gång.

Vad tänker du om att flippa klassrummet? Hur jobbar du för att eleverna ska få möjlighet att lära sig mer?

Tips är välkomna!


/KarinInga kommentarer:

Skicka en kommentar