måndag 13 april 2015

Litteratursamtal i fokus- så här börjar vi.

Nu har jag en strategi.
Jag tycker att det är lite svårt att jobba med litteratur ibland. Jag har dock, efter att ha läsa Britta Stensson bok "Mellan raderna" och Aidan Chambers böcker om samtal kommit fram till hur jag ska börja jobba tillsammans med klasserna.

Så här startar vi upp läsningen och samtalen.
Första delen kommer bestå av att jag skriver upp meningar på tavlan som jag vill att eleverna ska kunna använda sig av när de pratar om sina egna texter/böcker under lektionen. Dessa meningar kommer jag också använda mig av när jag läser en text och sedan modellerar mina tankar kring den.

Eleverna kommer därefter få tid att läsa sina böcker/dikter... och efter en stunds läsning (tid beroende på grupp) får de sitta i par och diskutera sina texter. Om de vill kan de använda de formuleringarna som jag har skrivit upp på tavlan.

För att fördjupa samtalen kommer vi därefter att tillsammans fundera på vilka följdfrågor man skulle kunna ställa till varandra för att samtalen inte bara ska bestå av att eleverna berättar för varandra vad de tänkte utan bli ett utbyte av tankar och förhoppningsvis en ökad förståelse för de texter som har lästs.

Ska bli roligt och spännande att se hur detta kommer att fungera. Återkommer med fortsättningen om ett tag.


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar