söndag 15 mars 2015

Bilderböcker

Bilderböcker var en av de saker som togs upp av Sara Persson på hennes seminarie under konferensen "Flerspråkighet i fokus" i Stockholm i år. Nu är det dags för mig att prova. Jag kommer börja i min franskundervisning.

Vi har just nu ett arbetsområde där vi har mest fokus på att tala och att lyssna. Vi är i första fasen i cirkelmodellen, där vi bygger upp kunskap. Nästa lektion kommer handa om hur man ställer frågor på olika sätt. Vi går igenom tre olika sätt:

Pratar du italienska?

Tu parles italien?
Parles-tu italien?
Est-ce que tu parles italien?

Vi börjar sedan komma in i nästa fas där jag ska modellera för eleverna. Vi kommer använda oss av de kunskaper som eleverna har om hur man berättar om en vanlig dag för dem. Jag kommer visa en serie med bilder med aktiviteter under en dag och berätta om hur en vanlig dag ser ut för mig - genom att först ställa en fråga som jag sedan svarar på. Sedan är det dags för eleverna att göra samma sak utifrån samma serie.

Nästa uppgift blir sedan att titta i en bilderbok som handlar om en dag. Jag kommer använda en bok och visa hur man kan ställa frågor på vad de gör och sedan svara på detta. Därefter ska eleverna ställa frågor till varandra om innehållet och besvara frågorna. Sedan gör vi detta gemensamt en gång till på franska.

Om eleverna fastnar kommer vi jobba med strategier för att ändå kunna förklara. Bl.a. :
 Planscher med ord som finns i klassrummet.
 Mimik och kroppsspråk.
 Följdfrågor som kan hjälpa eleverna att hitta svar.
 Andra språk som eleverna kan.

(Källa: Sara Persson, twitter: @frksarapersson)

Fortsättning följer...

/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar