fredag 14 november 2014

Vardagsspråk - skolspråk

En svår, men viktig sak är att hjälpa eleverna att kunna se skillnader mellan talspråk och skriftspråk och att sedan kunna använda detta när de skriver olika slags texter, pratar i olika sammanhang. För att kunna hjälpa till med detta är det oerhört viktigt att vara medveten om vilka mål som ska uppnås och vilka språkliga utmaningar eleverna står inför.

Inför ett nytt arbetsområde:

Skriv upp vilka mål som ska nås, centralt innehåll, kriterier för olika betyg (läs också om de       övergripande målen i skolan). Här tänker jag också att man pratar om vilken/vilka uppgifter eleverna ska klara av själva i slutet av arbetsområdet.

Vilka är de språkliga målen (bra att bryta ut dessa)

Arbetssätt, metoder etc.

Ungefär hur länge ska vi jobba med detta? (detta diskuterar jag alltid med eleverna senare, för kanske vill vi fördjupa oss i ämnet)


Två saker jag vill poängtera:

Viktigt att tänka på är att handuppräckning inte visar vad alla elever kan. Det är dessutom lätt att missa vad många elever faktiskt kan. (Läs Christian Lundahls bok "Bedömning för lärande", på twitter: @DrLundahl)

Om man bryter ut de språkliga målen och visar dem tydligt redan i planeringen tycker jag att det sedan är lättare att prata om skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk. 


Ett kort inlägg, men jag tycker att det är viktigt att man redan på planeringsstadiet funderar över de språkliga målen som ska uppnås och hur man kan börja jobba med detta redan i planeringen.


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar