söndag 16 november 2014

Att fundera över läsförståelse

Att öva upp sin läsförståelse är ett jobb som alltid pågår, i de allra flesta ämnen. I slutet av förra veckan ville jag dock kolla av hur det fungerade att läsa en text och sedan svara på frågor om den. Håller på att rätta den, men för att följa upp den kommer  jag i morgon att avsluta lektionen med att fråga vad läsförståelse är. När jag ger eleverna en sådan fråga brukar jag följa modellen, reflektera ensam -reflektera i mindre grupp - gemensam tankekarta på tavlan.

Ibland leder detta till att eleverna får tillbaka nya frågor som de ska fundera på. Ibland, som vi ska göra i morgon, avslutar vi på det sättet, för att eleverna förhoppningsvis kan ta med sig det som en fundering från lektionen.

/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar