söndag 23 november 2014

Läsdagboken - ger många tankar

Ibland har mina elever en uppgift som kallas läsdagbok. Uppgiften kom bibliotekarien på. Eleverna läser ca 25 minuter och ägnar resten av tiden till att fundera på olika saker i boken. Varje lästillfälle har eleverna två saker de ska jobba med. Den första är att alltid att skriva om handlingen - vad det de läste handlade om under just den lektionen. Den andra uppgiften har exempelvis varit att (efter en genomgång) leta efter liknelser i texten. Uppgifterna redovisas sedan skriftligt i en läsdagbok.

Det är roligt att läsa alla deras tankar och det är kul att se vilka böcker de väljer. Det är också roligt att visa de böckerna som jag läser, för jag läser också samtidigt som eleverna.

Det är också intressant att visa dem att jag får inspiration av deras bokval, att jag ibland lånar eller köper böcker som de har visat mig.


/Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar