måndag 24 november 2014

Bedöma, jobba tillsammans...

I dag hade jag möjlighet att sitta i två timmar i sträck och bedöma uppgifter i franska tillsammans med min kollega. Att bedöma är intressant och lärorikt - att göra det tillsammans med en kollega är intressant, lärorikt, superkul och mycket mer.

Vi hann prata mycket om vad elevernas resultat berodde på och hur vi vill gå vidare. Vi pratade inte bara om den här terminen, utan hur vi tänker inför de kommande åren. Kortsiktiga tankar växte till långsiktiga tankar om lärandet - för våra elever, men också för oss som lärare.

Det är viktigt att få möjlighet och tid att prata med sina kollegor. Få hjälp, hjälpa till, svara på frågor, drömma lite om hur man vill att undervisningen skulle vara, lära sig nytt, dela med sig av sin egen kunskap...

Ska bli kul att dela planeringar och tankar om hur vi ska gå vidare i undervisningen med eleverna. Ska bli kul att höra deras tankar, få ta del av deras kunskaper, höra vad de vill lära sig...


/Karin


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar