söndag 30 november 2014

Inledningen med lässtrategier...

Jag har fått många bra tips om hur man kan jobba med lässtrategier av många på twitter. Jag har läst många blogginlägg om detta och också böcker. Det finns mer att läsa och studera i ämnet, men min slutsats så här långt är att jag kommer att jobba med lässtrategier hela tiden och inte bryta ut dessa som en egen del.

Däremot tänker jag att vi ska inleda nästa arbetsområde med att be eleverna skriva ner (först själva, sedan i mindre grupper) vilka strategier de använder sig av när de läser olika slags texter (då finns möjligheten att prata om att man kan behöva läsa olika slags texter på olika sätt.).

Att starta upp på det här sättet tycker jag är väldigt viktigt. Att veta vad eleverna redan kan och vad de tänker om ämnet är ju alltid viktigt för att kunna undervisa på en lagom nivå.

Vi kommer utgå från det Barbro Westlund skriver om läsförståelse och jag hoppas att vi kommer lära oss mycket tillsammans./Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar